Κώδικας Δεοντολογίας για τα Συνεργαζόμενα Μέλη

Η συνεργασία των Μελών του Δικτύου Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών αφορά την ανάπτυξη αποκλειστικά συνεταιριστικών ομάδων, που έχουν σαν σκοπό την επίτευξη της ιδιότητας του Αυτοκαταναλωτή.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται αποκλειστικά πάνω στο εκπαιδευτικό πλάνο και το οργανόγραμμα ανάπτυξης.
Καμία άλλου τύπου ανάπτυξη που βασίζεται σε άλλες μεθόδους δεν επιτρέπεται, παρά μόνο αυτής που βασίζεται στη δημιουργία της συνεταιριστικής ομάδας που υλοποιείται δεσμευτικά από κάθε μέλος του Δικτύου.

Απαγορεύεται η παρενόχληση των μελών ή οποιαδήποτε αναφορά και προσέγγιση για άλλα δίκτυα ή προϊόντα σχημάτων mlm ή πώληση προϊόντων, όπως και κάθε μορφής ενημέρωσης εταιριών, οργανισμών ή φορέων με οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή στόχο που δεν έχουν σχέση με αυτούς του Δικτύου Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών. Η οποιαδήποτε αναφορά και προσέγγιση για άλλα δίκτυα εκτός αυτού θα σημαίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού του μέλους αυτού από τις εκδηλώσεις του προγράμματος Vitamicell Juice.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρενόχληση, απόπειρα ενημέρωσης ή προσπάθεια προσεταιρισμού των υπολοίπων μελών για οποιουσδήποτε θρησκευτικούς, κοινωνικούς, κομματικούς ή άλλους σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους του προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία εισοδήματος στα μέλη μας με την μέθοδο της Αυτοκατανάλωσης.

Κάθε μέλος συνεργάζεται υποχρεωτικά με τον ανάδοχο που τον έχει συστήσει μέχρι να επιτευχθεί η ιδιότητα του αυτοκαταναλωτή και μόνο τότε δικαιούται αν επιθυμεί, να επανατοποθετηθεί με αγορά νέας συνεταιριστικής μερίδας για να συνεργαστεί αν θέλει με άλλο μέλος. Δικαίωμα "εσωτερικής" μεταγραφής έχει ένα μέλος μόνο εφόσον ο προσωπικός ανάδοχός του έχει διαγραφεί τουλάχιστον για 2 δεκαπενθήμερα και εφόσον γίνει εκ νέου πλήρες αίτημα συμμετοχής.

Σε καμία περίπτωση δεν «παρενοχλούμε» άτομα που δεν αφορούν τα 12 μέλη του κύκλου αυτοκατανάλωσής μας, παρά μονάχα αν τα ίδια συνεργαζόμενα μέλη ζητήσουν τη βοήθεια, συνεργασία και υποστήριξή μας. Σε κάθε περίπτωση όλα τα μέλη προσφέρουν την υποστήριξη, αρωγή και συνεργασία τους εφόσον αυτή τους ζητηθεί από τα ίδια τα μέλη.

Δεν επιχειρούμε ποτέ να δελεάσουμε ή να παρασύρουμε νέα υποψήφια μέλη να πάρουν θέση στο δικό μας δίκτυο, εφόσον δεν τα έχουμε προσκαλέσει εμείς. Η αρχική τοποθέτηση και εγγραφή στο Δίκτυο για κάθε μέλος γίνεται με την συνεργασία και υπόδειξη του αναδόχου του αποκλειστικά.

Τέλος θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας που προβλέπονται στην Αίτηση Συμμετοχής στο ΔΣΑ και κυρίως αυτά που αφορούν τη χρήση κειμένων, εικόνων και των πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος και του προϊόντος. Οι όποιες αναρτήσεις ή αναγραφή κειμένων, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο αναπαραγωγή όσων ευρίσκονται αναρτημένα σε ιστοσελίδες ή σε επίσημα social media που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.

(C) Vitamelia - All Rights Reserved
powered by zoglair
Server time: 2020-07-06 12:50:14 UTC | Page generated in 30ms (11 queries, 5ms)