Βήμα #2: Προώθηση

Το αργότερο σε 365 ημέρες από το Αίτημα Συμμετοχής σας, θα πρέπει να έχετε προωθήσει το πρόγραμμα Αυτοκατανάλωσης σε 3 (κατ' ελάχιστον) άτομα του περιβάλλοντός σας, οι οποίοι και θα πρέπει να εγγραφούν εκ μέρους σας, δηλαδή, να δηλώσουν ως ανάδοχο εσάς.

Κάθε άτομο που εγγράφεται και δηλώνει εσάς σαν ανάδοχο θα εμφανίζεται αμέσως μετά την συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής του στο δίκτυο μετά από εσάς,με μορφή τριπλού "δένδρου" το οποίο θα επεκτείνεται συνέχεια με τον ακόλουθο τρόπο:

Τα πρώτα 3 άτομα που θα εγγραφούν στο δίκτυο μετά από εσάς,θα εμφανίζονται σαν άμεσοι διάδοχοι κάτω από το προσωνύμιό σας, αλλά όλες οι επόμενες εγγραφές στο δίκτυο θα "ξεχειλίζουν" μετά από σας και τους 3 πρώτους διαδόχους στο επόμενο επίπεδο (σαν εγγόνια) διατηρώντας πάντα το ίδιο όριο. Η επιλογή της θέσης που θα εμφανίζονται εξαρτάται από τους ήδη εγγεγραμμένους σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αυτό γίνει αυτόματα μέσα από το σύστημα, θα προτιμηθεί αυτός που έχει λιγότερους διαδόχους και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο αρχαιότερος.

Κάθε μέλος λοιπόν του Δικτύου έχει maximum 3 διαδόχους είτε γράφτηκαν με αυτόν σαν ανάδοχο, είτε γράφτηκαν από τον ανάδοχό του και "ξεχείλισαν" λόγω υπέρβασης του ορίου.

Κάθε μέλος εμφανίζεται κάτω από ένα άλλο,ο οποίος μπορεί να είναι ανάδοχος του αλλά μπορεί και όχι. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ανάδοχος του, τότε τον ονομάζουμε κηδεμόνα του. Το κάθε μέλος λοιπόν έχει έναν ανάδοχο και ένα κηδεμόνα οι οποίοι όμως ενδέχεται να είναι το ίδιο άτομο. Το δέντρο που εμφανίζεται τελικά στην ιστοσελίδα είναι το δέντρο των κηδεμόνων, στο οποίο εμφανίζονται σε ένα μικρό πλαίσιο το προσωνύμιο του συνεργαζόμενου μέλους και από κάτω το προσωνύμιο του αναδόχου του.
Για καλύτερη οπτική απεικόνιση εσείς εμφανίζεστε στην κορυφή του δέντρου του Δικτύου, από το σημείο που έχετε τοποθετηθεί και όσα άτομα του δικτύου σας έχουν εσάς σαν ανάδοχο εμφανίζονται με πράσινο χρώμα ενώ όλοι οι υπόλοιποι που έχουν άλλον ανάδοχο,εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα.

Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα των 365 ημερών και δεν έχετε καταφέρετε να συστήσετε και να εγγράψετε 3 μέλη,η συμμετοχή σας στο Δίκτυο θα διακοπεί αυτόματα. Η δέσμευση ανεύρεσης και σύστασης των 3 μελών ανά ανάδοχο είναι διηνεκής και ένας από τους βασικούς όρους της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης του Vitamicell Juice. Δηλαδή, ακόμη και αν εγγράψετε αρχικά 3 νέα μέλη,αλλά στη συνέχεια κάποιο από αυτά διακόψει, θα πρέπει να το αναπληρώσετε για να δικαιούστε να εισπράττετε δικαιώματα Ανάπτυξης και Συμμετοχής.

Η παρακολούθηση του δικτύου σας από εσάς και μετά, γίνεται μέσω της προσωπικής σας σελίδας,σε πραγματικό χρόνο. Θα γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πόσοι έχουν εγγραφεί εκ μέρους σας, αλλά και πόσοι συμμετέχουν μετά από σας κοκ. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας για οποιονδήποτε λόγο κινδυνέψει, θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email.

Η παρακολούθηση του δικτύου σας γίνεται μέσω της προσωπικής σας σελίδας, σε πραγματικό χρόνο. Θα γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πόσοι έχουν γραφεί εκ μέρους σας, εκ μέρους τους, κοκ. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας κινδυνέψει, θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email.

(C) Vitamelia - All Rights Reserved
powered by zoglair
Server time: 2020-08-14 14:24:52 UTC | Page generated in 50ms (12 queries, 7ms)
invisible cron image