Συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης

Η εταιρεία σας επιβραβεύει και επιστρέφει 50%!

Το παραδοσιακό μοντέλο προώθησης (marketing) ενός προϊόντος, από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή, περιλαμβάνει:

 • Στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια, καθώς και
 • Δίκτυο μεταπωλητών (χονδρική πώληση)

Ως φυσικό επακόλουθο, ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου του προϊόντος διανέμεται σε τρίτους. Πιστεύουμε πως είναι προτιμότερο να διανέμεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Γι αυτό και - στην περίπτωση του Vitamicell juice - επιλέξαμε την απευθείας διάθεση και την “από στόμα σε στόμα” προώθηση και προβολή του. Το δε εκπιπτόμενο κόστος διαφήμισης και χονδρικής, αντί να εισάγεται στο ταμείο της εταιρίας ή να μειώνει την τελική τιμή του προϊόντος, διανέμεται στους καταναλωτές - προωθητές μας ως ανταμοιβή (ή άτυπη προμήθεια αν προτιμάτε), λειτουργώντας έτσι και ως πρόσθετο οικονομικό κίνητρο αγοράς.

Με απλά λόγια, τα χρήματα που θα δίναμε σε διαφημιστές και μεταπωλητές, τα δίνουμε σε εσάς!

Στις σελίδες που ακολουθούν, περιγράφουμε αναλυτικά πως λειτουργεί αυτό το σύστημα:

 • Βήμα #1: Συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης
  Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης του Vitamicell Juice γίνεται με την εντολή μηνιαίας παραγωγής και την αποδοχή της μηνιαίας και σταθερής …
 • Βήμα #2: Προώθηση
  Το αργότερο σε 365 ημέρες από το Αίτημα Συμμετοχής σας, θα πρέπει να έχετε προωθήσει το πρόγραμμα Αυτοκατανάλωσης σε …
 • Βήμα #3: Ανταμοιβή
  Δικαιώματα
  Για κάθε νέο μέλος που γράφεται εκ μέρους σας, καθώς και εκ μέρους αυτών και των υπολοίπων μελών του Δικτύου Συνεργαζομένων …
(C) Vitamelia - All Rights Reserved
powered by zoglair
Server time: 2020-07-06 12:57:02 UTC | Page generated in 50ms (13 queries, 7ms)
invisible cron image