Βήμα #3: Ανταμοιβή

Δικαιώματα

Για κάθε νέο μέλος που γράφεται εκ μέρους σας, καθώς και εκ μέρους αυτών και των υπολοίπων μελών του Δικτύου Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών, εισπράττετε Δικαιώματα Συμμετοχής & Ανάπτυξης σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα Δικαιωμάτων 7 κύκλων ανάπτυξης με βάση το σύστημα Spill Over 3 X 3.

 
Κ ύ κ λ ο ς
Ανάπτυξης
Μέλη Δικαιώματα Αξία Σύνολο
13x10=3030 €
29x4=3666 €
327x3=81147 €
481x3=243390 €
5243x3=7291.119 €
6729x4=2.9164.035 €
72187x5=10.93514.970 €

Για να γίνει πιο κατανοητός ο πίνακας, ας υποθέσουμε πως έχετε ήδη προωθήσει το πρόγραμμα σε 3 γνωστούς σας, οι οποίοι και γραφτήκανε εκ μέρους σας (δηλαδή, δηλώνοντας εσάς ως ανάδοχο). Στο σχήμα που ακολουθεί, ο User1 είστε εσείς, ενώ οι User2, User3 και User4 είναι οι γνωστοί σας:

 
User1
User2User3User4

Σύμφωνα με τον πίνακα δικαιωμάτων, δικαιούστε 3x10=30 ευρώ μηνιαίως. Έχετε ήδη μειώσει το κόστος της αυτοκατανάλωσής σας περίπου στο μισό!
Ας υποθέσουμε, τώρα, πως και οι 3 γνωστοί σας εκπληρώνουν το βασικό κανόνα του προγράμματος, προωθώντας το με τη σειρά τους στο δικό τους κύκλο, με αποτέλεσμα ο καθένας από αυτούς να γράψει από 3 νέα μέλη. Το δίκτυό σας θα διαμορφωθεί ως εξής:

 
User1
User2User3User4
User5User6User7User8User9User10User11User12User13

Σύμφωνα με τον πίνακα δικαιωμάτων,οι γνωστοί σας δικαιούνται 30 ευρώ μηνιαίως,ο καθένας. Εσείς όμως, δικαιούστε τα 30 ευρώ του 1ου κύκλου + τα 36 ευρώ του 2ου κύκλου. Σύνολο 66 ευρώ. Έχετε ήδη εξαλείψει το κόστος της αυτοκατανάλωσής σας! Δηλαδή για την μηνιαία υποχρέωση σας (αγορά 2 συσκευασιών vitamicell), παύει να χρεώνεται για πάντα η κάρτα σας, ενώ θα παραλαμβάνετε το προϊόν κανονικά.

Με την ίδια λογική, όταν και οι User5 - User13 γράψουν με τη σειρά τους 3 άτομα από το δικό τους κύκλο, εσείς θα έχετε συμπληρώσει το 3ο κύκλο ανάπτυξης και θα δικαιούστε 147 ευρώ μηνιαίως.
Η μέγιστη δυνατή είσπραξη Δικαιωμάτων ανά αυτοκαταναλωτή ανέρχεται στα 14.970 ευρώ μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 10 συμπληρωμένους κύκλους ανάπτυξης, ανεξάρτητα από την περαιτέρω επέκταση του δικτύου σε μεγαλύτερο βάθος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται οι κύκλοι ανάπτυξης για να δικαιούστε Δικαιώματα! Όπως αναφέρεται και στην αρχή της σελίδας, εισπράττετε “...για κάθε μέλος που γράφεται εκ μέρους σας, καθώς και εκ μέρους αυτών σε όποιο σημείο ανάπτυξης βρίσκονται στους 7 πρώτους κύκλους ανάπτυξης χ ω ρ ί ς ΚΑΜΜΙΑ άλλη Προϋπόθεση!!!

Διεκπεραίωση

Η εκκαθάριση των Δικαιωμάτων και οι αποστολές του προϊόντος γίνονται ως εξής:

  • στο 1ο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για τις εγγραφές από 1 έως 15 του πρώτου μήνα
  • στο 2ο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για τις εγγραφές από 16 έως το τέλος του πρώτου μήνα

Τα Δικαιώματα υπολογίζονται πάντοτε με βάση τα βεβαιωμένα έσοδα. Δικαιώματα που αντιστοιχούν σε μέλη τα οποία αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως ακριβώς αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις, δεν καταβάλλονται.

Μέσω της προσωπικής σας σελίδας έχετε πλήρη εικόνα και ενημέρωση σχετικά με αυτές τις διαδικασίες.

(C) Vitamelia - All Rights Reserved
powered by zoglair
Server time: 2020-07-06 10:58:40 UTC | Page generated in 62ms (13 queries, 19ms)
invisible cron image