Όροι & Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε πως δεσμεύεστε για την ένταξή σας και τη συνεργασία σας στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Copyright

Η ιστοσελίδα αυτή και όλο της το περιεχόμενο - συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προστατεύεται από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους copyright. Επιπροσθέτως, το όνομα Vitamicell με τα λογότυπά του είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή οποιοδήποτε τμήματος του www.vitamicell.com, χωρίς πρότερη ρητή συγκατάθεση, εκτός και αν πρόκειται για ιδιωτική (μη εμπορική) ή εκπαιδευτική χρήση, υπό τον όρο πως οποιεσδήποτε σημειώσεις αφορούν copyright και σήματα κατατεθέντα δεν θα διαγραφούν και θα παραμείνουν αναλλοίωτα ως έχουν στην μορφή που είναι δημοσιευμένα στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση παραβίασης και μη τήρησης του παρόντος, ενδέχεται να υπάρξει διακοπή της συνεργασίας, η οποία πραγματοποιείται εντός 7 ημερών μετά από έγγραφη όχληση προς το συγκεκριμένο μέλος.

Συνεργαζόμενοι Αυτοκαταναλωτές

Τμήμα αυτής της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο και προσβάσιμο μόνον από τα εγγεγραμμένα μέλη του Δικτύου Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών,που εχουν ήδη αποδεχθεί το σύστημα ανάπτυξης και αυτοκατανάλωσης του Vitamicell Juice με ανταμοιβή την εξασφάλιση "Δικαιωμάτων Συμμετοχής & Ανάπτυξης". Τα μέλη συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους που αναφέρονται ρητά στα περί της εγγραφής τους καθώς και στο σύστημα διακίνησης του προϊόντος μας.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο μηνιαίο πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης είναι το μέλος να έχει ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Απαράβατος όρος είναι η μηνιαία αυτοκατανάλωση 2 συσκευασιών των 30 τεμαχίων Vitamicell juice μηνιαίως όπως προκύπτει από την εντολή παραγωγής και οι οποίες δεν επιστρέφονται.
 • Το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των μελών του Δικτύου και απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση αυτού στον οιονδήποτε από τα μέλη, ακόμη κι αν πάψουν να είναι μέλη του Δικτύου.
 • Για την συμμετοχή στα έξοδα μηχανογράφησης και παραγωγής αλλά και την δημιουργία προσωπικής υποσελίδας κάθε μέλους για την παρακολούθηση του δικτύου, το ετήσιο κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ, που καταβάλλεται μαζί με την αρχική παραγγελία του προϊόντος (66+15=81 ευρώ). Η συγκεκριμένη χρέωση των 15 ευρώ ανανεώνεται κάθε χρόνο στην επέτειο της εγγραφής του μέλους στο δίκτυο.
 • Επιτρέπεται ο τερματισμός της μηνιαίας αυτοκατανάλωσης κάθε μέλους σε περίπτωση αποχώρησης από το δίκτυο συνεργαζομένων αυτοκαταναλωτών και αντίστοιχα η διακοπή των χρεώσεων της κάρτας. Αυτό γίνεται αυτόματα ακόμα και από εσάς μέσω του προσωπικού σας λογαρισαμού στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.
 • Στην περίπτωση αποχώρησης σας διακόπτονται αυτόματα οι χρεώσεις καθώς και τα "Δικαιώματα Συμμετοχής & Ανάπτυξης" που έχουν πιστωθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.
 • Επιτρέπεται κάθε μέλος να πραγματοποιήσει δύο ή περισσότερες τοποθετήσεις στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Αυτοκαταναλωτών, για την δημιουργία νέων συνεταιριστικών ομάδων, δηλώνοντας διαφορετικό προσωνύμιο (username) ακόμα και με ίδιο email. Στην περίπτωση αυτή τα υπόλοιπα στοιχεία (ονόματα, τηλέφωνα, στοιχεία λογαριασμών και πιστωτικών καρτών κλπ.) μπορούν να είναι τα ίδια.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος τα δικαιώματα εκάστου μηνός είναι να διατηρεί σε ισχύ την παραμονή τους στο δίκτυο και των τριών μελών της συνεταιριστικής του ομάδας.
 • Στην περίπτωση που έχει έναν ή δύο προσωπικούς συνεταίρους δικαιούται 10 ή 20 ευρώ αντίστοιχα υπό την μορφήν έκπτωσης.
 • Τα αρχικά δικαιώματα έως του ποσού της αξίας του προϊόντος - ήτοι 66 ευρώ - θα διαμορφώνονται με την μορφή έκπτωσης, για κάθε μέλος, για την μηνιαία του αυτοκατανάλωση, όπως ορίζεται στο Σχέδιο Δικαιωμάτων Ανάπτυξης και Συμμετοχής των μελών στο δίκτυο.
 • Εάν το ποσόν των "Δικαιωμάτων" του μηνός είναι μικρότερο από το ποσόν της μηνιαίας αυτοκατανάλωσης τότε χρεώνεται στην πιστωτική του κάρτα η διαφορά.
 • Εάν το ποσό των "Δικαιωμάτων" είναι μεγαλύτερο ή ίσο από την μηνιαία αυτοκατανάλωση τότε δεν χρεώνεται η κάρτα, αλλά πιστώνεται στο λογαριασμό του μέλους η διαφορά.
 • Οποιαδήποτε πίστωση μετά την εξόφληση του προϊόντος, μπορεί να ζητηθεί από το μέλος να γίνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του με ηλεκτρονική εντολή. Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν το μέλος και εξαρτώνται από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται.
 • Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων για κάθε μέλος, που απορρέουν από την αύξηση και την ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζομένων αυτοκαταναλωτών, γίνονται ανά δεκαπενθήμερο. Η εκκαθάριση ή η απόδοση αυτών, γίνονται στην αρχή του δεκαπενθημέρου που είναι ενταγμένο το κάθε μέλος, σύμφωνα με το Σχέδιο Δικαιωμάτων Ανάπτυξης και Συμμετοχής των μελών στο δίκτυο.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, σχετικά με τη σύσταση και τη δράση των διαφόρων φυτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του Vitamicell Juice είναι αποτέλεσμα διεθνών μελετών και επιστημονικών ερευνών. Αν και καταβάλλεται κάθε λογική προσπάθεια για την ακρίβειά τους, θα πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης πως δεν παρέχεται καμία άλλου είδους εξασφάλιση ή εγγύηση για την ωφελιμότητα του. Το προϊόν παρασκευάζεται, συσκευάζεται και ελέγχεται στην Ε.Ε. με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για λογαριασμό του Vitamicell.com από την Vitamelia Ε.Ε. Ελληνική Εταιρία Πρόληψης Υγείας & Περιβάλλοντος www.vitamelia.gr και έχει Αρ.Γν. ΕΟΦ 94729/3-11-2014.

Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουμε σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει, έμμεσα ή άμεσα, από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Το Vitamicell juice διατίθεται ως επιλεγμένη τροφή σε μορφή χυμού και δεν έχει, ούτε υπονοείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν υποκαθιστά την αγωγή που έχει προτείνει τυχόν ο θεράπων ιατρός για την κάθε περίπτωση και ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εαυτό του.

(C) Vitamelia - All Rights Reserved
powered by zoglair
Server time: 2020-07-06 12:57:24 UTC | Page generated in 36ms (12 queries, 5ms)